Elli Hemberg

200 kr

1896-1994, en konstnärsmonografi, redigerad av Stefan Hammenbeck. Texter av Oscar Reutersvärd, Beate Sydhoff, Brita Molin m.fl. Grafisk form av Malin Westman.